PAKALPOJUMI

Ārējo inženierkomunikāciju montāža:

  • Ūdensvads

  • Kanalizācija

Tehnoloģisko iekārtu montāža:

  • Sūkņu stacijas

  • Naftas produktu atdalītāji

  • Smilšu ķērāji

  • Tauku atdalītāji

  • Dažādas uzkrājējtvertnes un rezervuāri

Iekšējo inženierkomunikāciju montāža:

  • Ūdensvads

  • Kanalizācija